Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie

Vele vermijdbare ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelengebruik en dit aantal neemt toe!

Tijd om de handen in elkaar te slaan. Dit is precies de reden dat artsen, apothekers en klinisch farmacologen in de regio Nijmegen de krachten gebundeld hebben om de medicatieveiligheid te verbeteren en het geneesmiddelgebruik doeltreffender en doelmatiger te maken. Dit samenwerkingsverband heet het NECF: het Nijmeegs Expertise Centrum voor Complexe Farmacotherapie. Het NECF initieert en stimuleert allerhande activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Op deze website kunt u kennis maken met al deze activiteiten.

Het NECF is een multidisciplinaire en transmurale organisatie. Multidisciplinair omdat artsen en apothekers in gezamenlijkheid dingen kunnen die ze apart niet kunnen. Transmuraal omdat we het allemaal voor patiënten doen, ongeacht hun verblijfsplaats. Ketenzorg is hierbij het kernbegrip.

Binnen het NECF werken de regionale huisartsen (LHV-huisartsenkring Nijmegen e.o.), regionale openbare apothekers (Apothekersvereniging het Rijk van Nijmegen), de apotheek van de Sint Maartenskliniek, de afdeling apotheek klinische farmacie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, en de afdelingen Apotheek en Farmacologie-Toxicologie van het Radboudumc samen.

Meer weten over het NECF? Neem gerust contact met ons op.

Ons postadres is:

NECF CWZ,
afdeling klinische farmacie A16
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

 

 

 

Disclaimer