INDICATIEGERICHT FORMULARIUM

Het werken volgens vigerende richtlijnen, standaarden en protocollen hoort in toenemende mate tot de dagelijkse werkelijkheid. Veel richtlijnen richten zich op één specifiek ziektebeeld. In de praktijk zien we echter meer en meer mensen met multimorbiditeit, leidend tot polifarmacie. Het is van groot belang bij het kiezen van de juiste farmacotherapie, rekening te houden met specifieke patiëntkenmerken en interacties.

Het indicatiegericht formularium is een nieuw initiatief voor het ondersteunen van de voorschrijver in met name de tweede lijn. De medicamenteuze keuzes bij elke indicatie zijn gebaseerd op lokale, dan wel landelijke richtlijnen en standaarden van de desbetreffende beroepsorganisaties. Daarna worden per geneesmiddel belangrijke interacties in detail uitgewerkt. Ook worden aangepaste behandeladviezen gegeven bij relevante patiëntkenmerken of afwijkende situaties in verband met aanwezige comorbiditeit. Daarbij streven we ernaar, bij alle stappen direkt praktische adviezen uit te werken.

Een projectteam, samengesteld uit ziekenhuisapothekers- en internisten-klinisch farmacologen uit alle Nijmeegse ziekenhuizen komt wekelijks bijeen om aan de verdere ontwikkeling van dit formularium te werken.

Het indicatiegericht formularium vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van dit indicatiegerichte formularium, neem dan contact met ons op.