KINDERFARMACOLOGIE

De hoeveelheid informatie die bekend is over het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen is beperkt. Directe extrapolatie vanuit volwassenen tav dosering en werking is niet (altijd) mogelijk. In de regio zijn kinderartsen en ziekenhuisapothekers actief op het gebied van de kinderfarmacologie.

Voor specifieke vragen over geneesmiddelen bij kinderen in de klinische praktijk kan contact opgenomen worden met deze collega's. Deze vragen kunnen in het wekelijkse (online) MDO klinische farmacologie besproken worden. Veel informatie is ook te vinden op het Nederlandse Kinderformularium (www.kinderformularium.nl).

Kinderfarmacologisch onderwijs wordt gegeven via de Radboud Health Academy (van ba-ma tot postacademisch), HAN en de landelijke beroepsverenigingen.

Onderzoek van de afdeling Farmacologie en Toxicologie, alsmede de apotheek, beiden Radboudumc en de afdeling Kindergeneeskunde CWZ bestrijkt het hele gebied van moleculair tot epidemiologisch onderzoek met als doel effectieve en veilige geneesmiddeltherapie voor kinderen.

Radboudumc
Prof Dr. Saskia de Wildt, hoogleraar klinische farmacologie, kinderintensivist
Dr. Maroeska te Loo, kinderhematoloog, klinisch farmacoloog
Dr. Rick Greupink, universitair docent, onderzoeker
Prof. Dr. David Burger, hoogleraar klinische farmacie, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog

Dr. Stephanie Natsch, ziekenhuisapotheker, klinische farmacoloog
Dr. Roger Brüggemann, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog

Dr. Rob ter Heine, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
Dr. Elin Svensson, onderzoeker
Dr. Angela Colbers, onderzoeker

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Dr. Ben Semmekrot, kinderarts