KINDERFARMACOLOGIE

De hoeveelheid informatie die bekend is over het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen is beperkt. Directe extrapolatie vanuit volwassenen tav dosering en werking is niet (altijd) mogelijk. Om die reden is ervoor gekozen om in samenwerking met de kinderartsen dr. M te Loo en dr. B Semmekrot van de kinderfarmacologie een aparte pijler te maken binnen het NECF.

In 2013 streven we ernaar de kinderfamacologie in te bedden in de verschillende activiteiten die het NECF ontplooit.

Op 14 februari 2014 wordt het 2e NECF symposium georganiseerd met als onderwerp: Kinderfarmacologie. Onderwerpen als ontwikkelingsfarmacologie, onderzoek bij kinderen en de PUIKstudie komen aan bod. Sprekers zijn o.a. Karel Allegaert, Saskia de Wildt, Maroeska te Loo, Michiel Schreuder, Roger Bruggemann, Kees Kramers en Ben Semmekrot. Het symposium vindt plaats in Nijmegen. Inschrijving kan via de website van PAO Heyendael.

http://www.paoheyendael.nl