KLINISCHE EN POLIKLINISCHE MEDICATIEREVIEWS

In de drie Nijmeegse ziekenhuizen worden op verschillende manieren medicatiereviews ingezet om klinische en poliklinische zorgprocessen te ondersteunen en te verbeteren. Het NECF zet zich in om in de uitvoering en implementatie van medicatiereviews een aantal aspecten in gezamelijkheid te ontwikkelen. Daarmee beoogt het NECF het effect van het inzetten van een medicatiereview op een hoger niveau te brengen, om de voorschrijver optimaal te kunnen ondersteunen.

In 2013 wordt aan een tweetal projecten gewerkt:

  • Ontwikkeling van selectiemethodieken voor hoog-risicopatiënten.
  • Ontwikkeling van methoden voor het bepalen van de klinische relevantie van geneesmiddel gerelateerde problemen.

Daarnaast ontwikkelt het NECF scholing op het gebied van medicatiereviews. Deze scholing richt zich op ziekenhuis-, poliklinische-, en openbare apothekers, maar ook op apothekersassistenten. Ook de financiŽle inbedding van medicatiereviews in de organisatie heeft de aandacht van het NECF.

Voor meer informatie, neem contact op met ons.