LINKS

Indicatiegericht formularium

Flockhart

Farmacogenetica/genotypering

Medicatie die QT-tijd kan verlengen (je moet wel registreren maar is gratis)

Renal drug Handbook

 

Farmacotherapeutisch kompas

Interacties

Kinderformularium

Farmacotherapie bij ouderen

Farmacotherapie zwangeren en borstvoeding

 

LAREB

Intoxicaties NVZA

Intoxicaties NVIC

Medicijnkosten

Webcourse farmacokinetiek