Laag moleculair gewicht heparine (LMWH) en ongefractioneerd heparine (UFH)

Hieronder vindt u het Regionaal LMWH-UFH document voor de eerstelijn.

Sinds 2012 komen in de regio Nijmegen diverse vertegenwoordigers vanuit UMC St Radboud, CWZ, Sint Maartenskliniek, INR trombosedienst en Maasziekenhuis Pantein bij elkaar om de leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen te vertalen in een gezamenlijke protocol, dat in het eigen ziekenhuis geïmplementeerd wordt. Omdat Enoxaparine vanaf januari 2021 niet meer beschikbaar is in Nederland en een groot deel van de ziekenhuizen dalteparine als LMWH van voorkeur hebben aangewezen, blijkt er in 2021 ook behoefte aan een gezamenlijk protocol voor LMWH waarbij een uniform antistollingsbeleid in de regio, gebaseerd op de landelijke richtlijn wordt nagestreefd. Ook deze richtlijn zal ieder kwartaal geëvalueerd en bijgesteld worden op basis van recente literatuur en casuïstiek.

Regionaal LMWH-UFH document mei 2022