ONDERWIJS EN NASCHOLING

Vanuit het NECF vindt een structurele onderwijscyclus plaats voor ziekenhuisapothekers en internisten-klinisch farmacologen. Dit onderwijs wordt steeds door zowel apothekers als artsen klinisch farmacologen gegeven, om zo de synergie tussen deze twee beroepsgroepen op het gebied van de klinisch farmacologie te gebruiken en te benadrukken. Deze bijeenkomsten staan ook open voor ge´nteresseerde openbare apothekers en artsen die geen klinisch farmacoloog zijn. Afhankelijk van de onderwerpen wordt accreditatie voor deze doelgroepen aangevraagd.

Daarnaast wordt vanuit het NECF structureel (2 a 3 maal per jaar) onderwijs gegeven op het gebied van ziekenhuisfarmacologie (met name pijnstilling, antistolling, cardiovasculaire middelen en infuusbeleid) aan beginnende arts-assistenten in de Nijmeegse Ziekenhuizen. De onderwerpen zijn afgeleid van studies naar te voorkomen schade als gevolg van geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis (EMGO/NIVEL studie 2007: onbedoelde schade in Nederlandse Ziekenhuizen). Op dit moment worden initiatieven ontplooit om te komen tot een e-learning module ten behoeve van beginnende arts-assistenten in de vorm van een MOOC (Massive Open Online Course).

Daarnaast vindt incidenteel onderwijs plaats voor (openbare) apothekers als ook verschillende groepen artsen (huisartsen, internisten, cardiologen, intensivisten, etc).

De presentaties van de nascholingsbijeenkomst "Oncolytica voor niet-oncologen: Wat moet je ervan weten?" voor ziekenhuisapothekers en internisten-klinisch farmacologen 2015 vindt u hier.

Personen die ge´nteresseerd zijn in onderwijs of nascholing verzorgd vanuit het NECF worden uitgenodigd contact op te nemen met ons.