Pijn

De laatste decennia is er een toename geweest in het gebruik van opio´den voor chronische niet-kanker gerelateerde pijn. Ondanks dat opio´den onmisbaar blijven in de behandeling van acute pijn en pijn bij kanker, is de laatste jaren ook het inzicht gegroeid dat opio´den bij chronische niet-kanker gerelateerde pijn nauwelijks effectief zijn en wel gepaard gaan met bijwerkingen en risico's.

Op basis hiervan stelt de NHG-standaard pijn dan ook dat er in principe geen indicatie is voor het (langdurig) gebruik van opio´den in deze patiŰntenpopulatie. PatiŰnten met chronische niet-kanker gerelateerde pijn die al opio´den gebruiken zullen er in het algemeen op vooruit gaan in levenskwaliteit als ze de opio´den afbouwen tot stop.

Echter, angst voor toenemende klachten van pijn en eventueel ontwenning kunnen er voor zorgen dat patiŰnten en behandelaren terughoudend zijn om de opio´den af te bouwen. Bij voorkeur gebeurt het afbouwen onder goede begeleiding van zorgverleners. Om dit in de eerste lijn te kunnen realiseren, was er behoefte aan een praktische handreiking. Het TAPTOE (Tackling And Preventing The Opioid Epidemic) consortium is een samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen, met als doel om het chronisch (ongewenst) gebruik van opio´den terug te dringen. Dit consortium is op basis van de beschikbare literatuur en ervaringen van professionals tot een handreiking gekomen voor het afbouwen van opio´den in de eerste lijn, voorzien van afbouwschema's per opio´d. Hieronder vindt u de handreiking voor afbouwen opiaten in de eerste lijn.

Afbouwen opiaten in de eerstelijn, versie juni 2021

Regionaal perioperatief pijnprotocol, augustus 2022