REGIONAAL GENEESMIDDELENBELEID

Vanuit het NECF worden initiatieven ontplooit om te komen tot regionaal geneesmiddelenbeleid. Dit beleid wordt vorm gegeven door de drie Nijmeegse Ziekenhuizen, het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, de openbare apothekers (Apothekersvereniging Rijk van Nijmegen) en de huisartsen (Huisartsenkring Nijmegen en omstreken).

Het eerste onderwerp wat is aangepakt betreft de regionale introductie van de Non- VKA (Vitamine K Antagonist) Orale Anticoagulantia(NOACs). Hieraan heeft ook de trombosedienst van Nijmegen meegewerkt. Dit heeft geleid tot een document waarin afspraken rond het gebruik van deze middelen beschreven staan. Dit betreft indicaties, contra-indicaties, wat te doen bij bloedingen en electieve ingrepen etc. Complicaties worden regionaal vastgelegd en besproken.

Deze documenten treft u hier.

Ook voor trombocytenaggregatieremmers is een regionaal document opgesteld in samenwerking met de trombosedients van Nijmegen. Dit document vindt u hier.

Het is de bedoeling in de toekomst ook voor andere onderwerpen regionaal geneesmiddelenbeleid te ontwikkelen.

Personen die ge´nteresseerd zijn in het regionale geneesmiddelenbeleid van het NECF kunnen contact opnemen met ons.