INTOXICATIES

Binnen het NECF is het Expert Tox team opgericht. Het team bestaat uit 3 internisten-klinisch farmacologen en 4 ziekenhuisapothekers afkomstig uit de drie Nijmeegse Ziekenhuizen die gezamenlijk vorm geven aan het beleid bij acute intoxicaties.

Doel is te komen tot een professionelere aanpak van acute intoxicaties. Dit gebeurt door enerzijds de expertise rond acute intoxicaties te vergroten en anderzijds te zorgen voor optimale bereikbaarheid van deze expertise in het geval van een (ernstige) acute intoxicatie.

Voor dit doel is een continue bereikbaarheidsdienst ingesteld welke geconsulteerd kan worden in het geval van een acute intoxicatie. Deze kan geconsulteerd worden door artsen en apothekers die geconfronteerd worden met patiënten met acute intoxicaties, meestal dienstdoende ziekenhuisapothekers, SEH artsen, internisten, cardiologen, kinderartsen of intensivisten. Om de expertise van het team te vergroten komt het team maandelijks bijeen om de gevallen waarin het team die maand geconsulteerd is te bespreken. Deze bijeenkomst staat ook open voor geïnteresseerde artsen en apothekers van buiten het team en wordt ook gebruikt als opleidingsbijeenkomst voor ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen.

De maandelijkse bijeenkomsten worden elke vierde dinsdag van de maand tussen
16.30 en 17.30 georganiseerd, afwisselend op de ziekenhuisapotheek van het
UMC ‘St Radboud’ en die van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

Mede vanuit het NECF werd op 26-6-2015 in Gent een symposium Update “Acute Intoxicaties’, Meet the Experts, georganiseerd. Voor de presentaties klik hier.

Op 9 juni 2017 wordt mede vanuit het NECF het 4de Lage Landen Symposium Intoxicaties gehouden. Voor meer informatie zie de flyer.

Personen die een bijeenkomst van het Expert Tox Team willen bijwonen kunnen zich wenden tot info@necf.nl.